Lütfen Seçim Yapınız
AKSAKLIK TÜRÜ
AKSAKLIK KONUSU 2000
BAGAJ BİLGİLERİ
REFERANS NUMARANIZ VAR MI?
Aşağıdaki 3 bölümden en az birini tamamlayınız
1. PNR NUMARASI
6 HANELİ, HARF VE RAKAM
2. BİLET NUMARASI
13 HANELİ, RAKAM
3. UÇUŞ BİLGİLERİ
KALKIŞ
VARIŞ
UÇUŞ TARİHİ
KİŞİSEL BİLGİLER
AD
SOYAD
E-POSTA
E-POSTA TEKRAR
TELEFON
ŞEHİR
ÜLKE
ADRES 1000
REFERANS NUMARASI
SOYAD
* Varış istasyonunda tutulan rapor numarası Örn: ISTTK12345
TAKİP/REFERANS NUMARASI
E-POSTA
* Takip Numarası : Başvuru sırasında verilmiş olan dosya numarası, Örn: 2015xxxxxx
* Referans Numarası : Varış istasyonunda tutulan rapor numarası Örn: ISTTK12345